30 stycznia 2010
Filed under: Historia działań powojennych — Ł.G.P @ 19:01
Fragment sprawozdania Wydziału Technicznego za okres 1.02. – 28.02.1949r. z dnia 21.03.1949 r.
(…).
Plan pracy na kwiecień 1949r.
(…).
Z prac terenowych- odkrywczych, po  zdobyciu informacji ze strefy Radzieckiej (Żytawa)  planujemy dalsze i na większą skalę prace odkrywcze w miesiącu  kwietniu w b. fabryce ,,V ‘’ w Łąkach. B. fabryka ,, V ‘’ zajmuje przestrzeń około 1km2. Składała się z kilkunastu zabudowań naziemnych, w tym 9 dużych, murowanych budynków 2-piętrowych, systemem koszarowym, po drobnym remoncie nadających się do zamieszkania. Właściwa fabryka znajduję się prawdopodobnie pod ziemią. Za terenem zabudowań znajduje się płasko-wzgórze prawdopodobnie nasypowe, do którego prowadzą cztery wejścia, wysadzone minami na przestrzeni do 30m, w jednym z tych korytarzy przekopano sztolnię o głębokości 11 m i natrafiono na wodę. Wg przewidywań naszych chodnik w tym miejscu powinien się znajdować na głębokości 12-14 m. Przy kopaniu natrafiono  na grunt twardy, gliniasty, warstwy węgla brunatnego. (more…)
Cała treść, znaki graficzne oraz zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Ł.G.P
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia Ł.G.P jest naruszaniem praw autorskich. stat4u seobog