13 czerwca 2015
Filed under: Eksploracja,Opis obozu — Ł.G.P @ 22:16

Dostaliśmy niedawno sesję zdjęciową „naszego” obiektu wykonaną przy pomocy drona. Zdjęcia wykonał Pan Marek Sosnowski, któremu dziękujemy za udostępnienie ich i zainteresowanie tematem.

 

3 kwietnia 2015
Filed under: Eksploracja — Ł.G.P @ 23:03

Rosjanie od czasu wojny poszukują informacji o bliskich i przodkach zaginionych w czasie Drugiej Wojny Światowej. W ten sposób zainteresowali się obozem pracy z Kleinschönau.

Strona w języku rosyjskim:
http://gorbachovav.my1.ru/publ/demidov_iz_zhirovo_pogib_v_cittau/1-1-0-135

17 lipca 2011
Filed under: Eksploracja — Ł.G.P @ 18:55


W dniu 15 lipca 2011r. mieliśmy zaszczyt gościć doktora Macieja Madziarza z Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Celem odwiedzin było przeprowadzenie badań georadarem newralgicznych punktów poszukiwań. Badania miały na celu odnalezienie wejść do podziemi fabryki. Struktura ukształtowania gleby, wysokie nasycenie ziemi wodą oraz warstwy glinonośne uniemożliwiły przeprowadzenie dokładnych badań. Te czynniki ograniczyły głębokość prześwietlenia gruntu do około 2,5 metra.

Wykonane badania, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, ale również nie zdementowały celu dalszych poszukiwań. Pan Maciej opierając się na bogatym doświadczeniu górniczym, przekazał nam wiele cennych wskazówek do dalszej eksploracji.

Łużycka Grupa Poszukiwawcza pragnie serdecznie podziękować Panu dr. inż. Maciejowi Madziarzowi oraz Instytutowi Górnictwa Politechniki Wrocławskiej za bezpłatne przeprowadzenie badań. (more…)

11 listopada 2010
Filed under: Eksploracja — Ł.G.P @ 17:06

W 1942 roku w Kopaczowie wybudowano obóz dla jeńców sowieckich, który prawdopodobnie administracyjnie podlegał pod Sieniawkę. Został on usytuowany w miejscu teraźniejszego boiska do piłki nożnej o wielkości ok. 1 ha za kościołem w kierunku północno-zachodnim.

Z relacji jeńców, którzy przeżyli a także mieszkańców wioski wszystkie budynki wybudowane były jako tymczasowe. Składały się one z otynkowanych płyt pilśniowych, drewnianych ram okiennych i dachów pokrytych papą; baraki były bez ścian działowych. Przy  ścianach zewnętrznych stały piętrowe łóżka. Sienniki wypełnione były sianem, na środku każdego baraku znajdował się mały piecyk.

Do obozu prowadziły dwie bramy, od strony wschodniej i południowej. Obóz dzielił się na dwie części: w pierwszej mieściła się komendantura i administracja obozowa (ogrodzona siatką drucianą), druga – otoczona drutem kolczastym wyłącznie dla jeńców wojennych.

Jeńcy sowieccy przebywali w obozie od 1942 roku do lutego 1945 było ich ponad 150. W lutym 1945 roku ze stalagu IVB z Mühlebergu przybyli do Kopaczowa jeńcy amerykańscy, było ich wówczas 305 i pozostali w obozie do siódmego maja 1945 roku.

Relacje więźniów amerykańskich do których dotarł Roman Zgłobicki można przeczytać w jego książce „Dzieje koszar wojskowych w Sieniawce”

Na terenie obozu przeprowadziliśmy eksplorację wykrywaczami metalu. Znaleźliśmy zawór instalacji doprowadzonej wodę z Kopaczowa. Dzięki temu nabraliśmy pewności co do istnienia stalagu. Trafiliśmy również na zamknięcia od butelek opisanych starym niemieckim pismem.

11 października 2010
Filed under: Eksploracja — Ł.G.P @ 19:28


W czasie ostatnich poszukiwań natrafiiliśmy na porcelanowy rozbity kubek ze swastyką z czasów II Wojny Światowej.

Znaleźliśmy również buta w studzience paliwowej która była przykryta 50cm warstwą ziemi . But leżał tam od czasów wojny. Jest ze skóry, benzyno odporny firmy Conti.

25 kwietnia 2010
Filed under: Eksploracja,Opis obozu — Ł.G.P @ 15:30
Podczas kolejnych prac badawczych, dzięki determinacji Artura Zabłotnego rozwiązaliśmy tajemnicę tego obiektu. Jest to studnia melioracyjna odprowadzająca wodę z terenu lotniska. Na ścianach od wewnątrz są wyraźnie widoczne wpusty drenów kamionkowych, dość skrupulatnie rozmieszczonych po całym terenie obozu.

Cała treść, znaki graficzne oraz zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Ł.G.P
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia Ł.G.P jest naruszaniem praw autorskich. stat4u seobog