30 stycznia 2010
Filed under: Historia działań powojennych — Ł.G.P @ 19:01
Fragment sprawozdania Wydziału Technicznego za okres 1.02. – 28.02.1949r. z dnia 21.03.1949 r.
(…).
Plan pracy na kwiecień 1949r.
(…).
Z prac terenowych- odkrywczych, po  zdobyciu informacji ze strefy Radzieckiej (Żytawa)  planujemy dalsze i na większą skalę prace odkrywcze w miesiącu  kwietniu w b. fabryce ,,V ‘’ w Łąkach. B. fabryka ,, V ‘’ zajmuje przestrzeń około 1km2. Składała się z kilkunastu zabudowań naziemnych, w tym 9 dużych, murowanych budynków 2-piętrowych, systemem koszarowym, po drobnym remoncie nadających się do zamieszkania. Właściwa fabryka znajduję się prawdopodobnie pod ziemią. Za terenem zabudowań znajduje się płasko-wzgórze prawdopodobnie nasypowe, do którego prowadzą cztery wejścia, wysadzone minami na przestrzeni do 30m, w jednym z tych korytarzy przekopano sztolnię o głębokości 11 m i natrafiono na wodę. Wg przewidywań naszych chodnik w tym miejscu powinien się znajdować na głębokości 12-14 m. Przy kopaniu natrafiono  na grunt twardy, gliniasty, warstwy węgla brunatnego.
Na ziemi znajdują się dwie duże hale, prawdopodobnie montażowo-produkcyjne. O wielkości całego obiektu może dać obraz duża kotłownia centralnego ogrzewania z 4 wodnorurkowymi kotłami o wymiarach zewnętrznych O 2500×8000.
Stwierdzono w obiekcie cały szereg niewyjaśnionych jeszcze zagadek, jak różne zasypiska, otwory wentylacyjne, system kanałów odwadniających teren na różnych głębokościach od  (2-8 m).
Cały teren fabryczny jest mocno przekopany . W jednych miejscach obserwuje się wykopy w innych duże nasypiska.
Jednym z najciekawszych fragmentów obiektu były piwnice, w budynku administracyjnym specjalnie budowane systemem bunkrowym i zasypane ziemią. Pod ziemią nasypową znajduje się podłoga o grubości 30 cm  (do czego się dobito), a dalsze przebijanie niszczyło narzędzia. (…).

APWr  PIGM sygn. 29, k. 65.
Notatka dla Dyrektora Naczelnego PPT Z. Rumińskiego na Radę Techniczno-Gospodarczą PPT w dniu 28.05.1949 r.
(…).
Przypomnieć proszę o sprawie wywiadu w Zittau, odnośnie informacji o podziemnej fabryce ,, V 2 ‘’.
(…).

APWr  PIGM sygn. 29, k. 102.
Fragment sprawozdania Wydziału Technicznego za okres 1.05. – 31.05.1949r.
(…).
Ostatnie penetracje na terenie Łąk-stwierdzenie grubej podłogi betonowej w piwnicy jednego z budynków mogą być punktem wejściowym do odkrycia poszukiwanej fabryki podziemnej.

APWr PIGM sygn. 29, k. 103
Fragment notatki Inspektora Głównego W. Kowalskiego dla Dyrektora Naczelnego PTT Z. Rumińskiego na Radę Techniczno-Gospodarczą PPT w dniu 1.07.1949 r.
(…).
Łąki – czy mamy się interesować tym, obiektem? Ostatnie sprawdzenie inspektora Polimirskiego stwierdza istnienie ponad 1 m grubej podłogi betonowej w piwnicy.(…).

APWr PIGM sygn. 29, k. 207-208
Notatka Inspektora Głównego  dla Dyrektora Naczelnego PTT Z. Rumińskiego na Radę Techniczno-Gospodarczą PPT w dniu 7.09.1949 r.
(…).
Łąki- podziemna fabryka V2.
Dyrektor Naczelny w czasie podróży służbowej odnalazł doktora zam. W Opolnie Zdrój. Pow. Zgorzelec, który był zatrudniony w tej fabryce, Doktor twierdzi, że podziemia istnieją. Fabryka była stale osuszana z przeciekających wód.
(…).

APWr PIGM sygn. 7, k. 12-15.
Sprawozdanie działalności PPT za czas 1.08.-31.12.1948 r.
Plan prac na luty 1949 r.
(…).
Łąki k. Żytawy, dawna fabryka podziemna ,,V ‘’. Dokonano penetracje wstępne i zaciągnięte informacje upoważniają stwierdzić, że wejścia do podziemi zostały uprzednio wysadzone przez wycofujących się Niemców. Przez bliżej nieznanych ludzi były czynione próby dostania się do fabryki-wykopano szyb, poza jednym zawalonych wejść, ale natrafiono na wodę w chodniku, sięgającą  do około 80cm. Z braku odpowiednich pomp i na skutek zawalenia się nie fachowo kopanego szybu dalszych prac zaniechano. Wobec braku jakichkolwiek planów i wskazówek odnośnie rozległości podziemi, trudno ustalić ilość wody, którą należy wypompować. Prace ziemne można określić na ( plus, minus )80m3 na jeden szyb(ogółem są 3 zawalone wejścia do podziemi)

Brak komentarzy »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Cała treść, znaki graficzne oraz zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Ł.G.P
Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia Ł.G.P jest naruszaniem praw autorskich. stat4u seobog